pompa ciepla raakenta

Program Czyste Powietrze w 2023 roku

Program Czyste Powietrze w 2023 roku

Program Czyste Powietrze 2023 to kompleksowe wsparcie dla osób chcących przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce, oferując jednocześnie realne korzyści finansowe i komfortowe warunki życia.

Na co można dostać dofinansowanie z programu czyste powietrze 2023?

Program “Czyste Powietrze” dla roku 2023 oferuje szeroki zakres możliwości dofinansowania, skierowany przede wszystkim do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Kluczowym celem programu jest modernizacja źródeł ciepła i przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w celu poprawy jakości powietrza. Dofinansowanie można otrzymać na różnorodne działania, takie jak docieplenie budynku, wymiana starego kotła na pompę ciepła, montaż systemów wentylacyjnych z rekuperacją, instalacja mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz wymiana stolarki okiennej.

Jeśli chodzi o konkretne kwoty, program przewiduje trzy poziomy dofinansowania. Na poziomie podstawowym można liczyć na dotację do 66 000 zł, na podwyższonym do 99 000 zł, a na najwyższym nawet do 135 000 zł. Co istotne, program został rozszerzony i teraz obejmuje również osoby z wyższymi dochodami. Ostateczna forma dofinansowania może być różna – od klasycznej dotacji, przez pożyczki dla gmin, aż po dotacje na częściową spłatę kapitału bankowego.

Aby skorzystać z programu, konieczne jest złożenie wniosku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także spełnienie określonych warunków dochodowych i formalnych. Warto również pamiętać, że program umożliwia wypłatę zaliczek na realizację przedsięwzięć, co dodatkowo ułatwia finansowanie planowanych działań.

Kto może skorzystać z programu czyste powietrze 2023?

Program Czyste Powietrze 2023 jest dedykowany wyłącznie dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą. Dotacje z tego programu nie są dostępne dla budynków gospodarczych, obiektów sezonowych, czy budynków, w których na co najmniej 30% powierzchni prowadzona jest działalność gospodarcza. Aby zakwalifikować się do programu, musisz używać do ogrzewania kotłów na paliwo stałe, które nie spełniają normy PN-EN 303–5:2012 lub których emisyjność przekracza określone wartości. Ponadto, kwota dofinansowania i poziom wsparcia zależą od dochodów gospodarstwa domowego oraz od spełnienia innych warunków, takich jak wykonanie audytu energetycznego. Wsparcie finansowe z programu może wynieść nawet ponad 100 tys. zł, w zależności od zakresu planowanych inwestycji i dochodów.

Ile dotacji z czystego powietrza 2023?

Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść nawet 135 tys. zł, a jej wysokość zależy od dochodów osiąganych przez osoby przebywające w gospodarstwie domowym.

Jeśli chodzi o termomodernizację, maksymalna kwota dofinansowania w ramach trzeciego progu wynosi 135 tys. zł. W przypadku mniejszej skali termomodernizacji, bez kompleksowych działań, maksymalna kwota to 79 tys. zł. Intensywność dofinansowania, czyli odsetek kosztów kwalifikowanych, jakie mogą zostać pokryte z dotacji, wynosi 100%.

W ramach drugiego poziomu wsparcia, dofinansowanie może wynieść 59 lub 99 tys. zł, a intensywność wsparcia to 70–80%. Dla trzeciego poziomu te wartości wynoszą odpowiednio: 41 i 66 tys. zł oraz 40–55%.

Warto również zauważyć, że program umożliwia częściową spłatę kredytu bankowego, zaciągniętego na realizację jednego z przedsięwzięć wspieranych przez program, oraz wykonanie audytu energetycznego z maksymalnym wsparciem do 1200 zł.

Zmiany wprowadzone w 2023 roku obejmują również podwyższone progi dochodowe, co może zwiększyć dostępność programu dla większej liczby osób.

Co obejmuje program czyste powietrze 2023?

Poniżej wyszczególniliśmy, na co można otrzymać dotację finansową w ramach tego programu Czyste Powietrze:

  • Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej: Dofinansowanie na instalacje pozyskujące energię ze słońca.

  • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła: Modernizacja systemów wentylacyjnych, aby były bardziej efektywne energetycznie.

  • Instalacje CO (centralnego ogrzewania) i CWU (ciepłej wody użytkowej): Dofinansowanie na modernizację lub wymianę systemów ogrzewania i ciepłej wody.

  • Wymiana starego pieca na nowoczesne źródło ciepła: Zastąpienie przestarzałych pieców na paliwo stałe (węgiel, drewno) nowoczesnymi źródłami ciepła.

  • Audyt energetyczny: Dofinansowanie na wykonanie audytu energetycznego budynku.

  • Ocieplenie ścian, stropu, podłogi: Działania termomodernizacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

  • Wymiana okien, drzwi, bramy garażowej: Dofinansowanie na wymianę stolarki otworowej na bardziej efektywną energetycznie.

Pompa ciepła dotacje

 

Comments are closed.